Ubezpieczenie OCP

Jeśli prowadzisz firmę transportową i świadczysz usługi na terenie kraju lub za granicą, bez względu na to, co przewozisz i dokąd, potrzebujesz tak zwane ubezpieczenie OCP - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego. Twój klient powierzając Ci towar oczekuje od Ciebie, że dotrze on na czas i miejsce w nienaruszonym stanie. Jeśli jesteś przewoźnikiem to ponosisz odpowiedzialność wobec kontrahenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu od chwili przejęcia przesyłki do przewozu do momenty wydania odbiorcy.

Polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przenosi odpowiedzialność za przewożony towar na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Mając polisę masz pewność, że towar objęty jest ochroną od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

ubezpieczenie ocp

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego regulują przepisy:

 • prawo krajowe (ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami)
 • prawo międzynarodowe (Konwencja o umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów, zwane CMR).
 • OCP to ubezpieczenie transportowe wskazane ale dobrowolne dla wszystkich podmiotów wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym. Podstawowym dokumentem potwierdzającym transport jest list przewozowy (w ruchu krajowym) i CMR (w ruchu międzynarodowym).

Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym

Ubezpieczenie OCP w ruchu krajowym obejmuje szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru. Ubezpieczeniem objęta jest również kradzież z włamaniem. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powierzony towar na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe (ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami).

Transport w ruchu krajowym obejmuje przewozy odbywające się na terenie Polski, np. z Warszawy do Krakowa.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za towar do ustalonej sumy gwarancyjnej i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności.

Ubezpieczenie OCP i czynniki wpływające na wysokość składki

 • zakresu ubezpieczenia,
 • rodzaju przewożonego towaru,
 • sumy gwarancyjnej,
 • obrotów netto osiągniętych w roku poprzednim lub planowanych w okresie ubezpieczenia,
 • ilości i rodzajów pojazdów.

Zakres ubezpieczenia OCP może zostać rozszerzony

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem,
 • rabunek/rozbój,
 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach,
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych,
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi,
 • kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Towary podwyższonego ryzyka

 • ADR-y,
 • elektronika,
 • alkohol,
 • tytoń,
 • leki,
 • artykuły spożywcze szybko psujące się,
 • żywe zwierzęta,
 • opony i części samochodowe
 • pojazdy nowe i używane

Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym

Ubezpieczenie OCP w ruchu międzynarodowym obejmuje szkody w postaci częściowego lub całkowitego zaginięcia, ubytku przewożonego towaru lub jego uszkodzenia. Ubezpieczeniem objęta jest kradzież z włamaniem i rabunek/rozbój. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za powierzony towar na zasadach określonych w Konwencji CMR.

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym obejmuje transport, który odbywa się na terenie Europy w znaczeniu geograficznym, przynajmniej między dwoma państwami np. Polska – Francja, Niemcy - Włochy.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za towar do ustalonej sumy gwarancyjnej i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności.

ubezpieczenie ocp międzynarodowe

Wysokość składki uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia, przewożonego towaru oraz przychodów osiągniętych w roku poprzednim lub planowanych w okresie ubezpieczenia.

Czynniki wpływające na wysokość składki ubezpieczenia OCP 

 • zakresu ubezpieczenia,
 • rodzaju przewożonego towaru,
 • sumy gwarancyjnej,
 • obrotów netto osiągniętych w roku poprzednim lub planowanych w okresie ubezpieczenia,
 • ilości i rodzajów pojazdów,
 • zakresu terytorialnego

Rozszerzenie zakres ubezpieczenia OCP 

 • szkody wyrządzone przez podwykonawców,
 • szkody powstałe w związku z załadunkiem albo rozładunkiem,
 • szkody powstałe w platformach, paletach, kontenerach,
 • szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi,
 • szkody powstałe w związku z rozmrożeniem lub zamrożeniem przewożonego towaru w warunkach chłodniczych,
 • zwrot kosztów podniesienia lub wyciągnięcia środka transportu, który uległ wypadkowi,
 • kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie,
 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Krajów Unii Europejskiej, poza Niemcami
 • szkody powstałe w zakresie przewozów kabotażowych na terenie Niemiec

Ubezpieczenie ocp  - Towary podwyższonego ryzyka 

 • ADR-y,
 • elektronika,
 • alkohol,
 • tytoń,
 • leki,
 • artykuły spożywcze szybko psujące się,
 • żywe zwierzęta,
 • opony i części samochodowe
 • pojazdy nowe i używane

Ubezpieczenie OCP w zakresie przewozów kabotażowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3118/93 z dnia 25.10.1993r. polscy przewoźnicy na mocy Traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej mają możliwość od dnia 01.05.2009r wykonywania przewozów kabotażowych na terytorium jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przewóz taki odbywa się wewnątrz jednego państwa a przewoźnik nie może posiadać w nim siedziby ani zarejestrowanego przedsiębiorstwa. Przewozy kabotażowe odbywają się najczęściej w kraju, w którym nastąpiło zakończenie właściwego przewozu międzynarodowego w postaci rozładunku towaru. Przewóz ten jest ograniczony czasowo i ilościowo – możliwe są trzy przewozy, a ostatni rozładunek w takim kraju musi mieć miejsce w siódmym dniu po rozładunku wynikającym z realizowanego transportu międzynarodowego.

Szczegółowe kwestie od dnia 14.05.2010 reguluje art. 8 i 9 nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21.10.2009r., która weszła w życie dnia 04.12.2011r.

Rozróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń dotyczących przewozów kabotażowych, są to:

Przewozy kabotażowe na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawnie dozwolonym kabotażu na terenie krajów Unii Europejskiej poza Niemcami. Ochrona dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, na terenie, którego wykonywany jest przewóz kabotażowy. Suma gwarancyjna oraz limit dla jednego wypadku ubezpieczeniowego jest taka sama jak dla OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym.

Przewozy kabotażowe na terenie Niemiec

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego wynikającą z zarobkowego przewozu towarów w prawnie dozwolonym kabotażu na terenie Niemiec. Ochrona dotyczy odpowiedzialności cywilnej ponoszonej zgodnie z obowiązującymi przepisami Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) oraz niemieckiej Ustawy o towarowym transporcie samochodowym (GüKG) . Minimalna suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia wynosi 1.200.000 euro z limitem 600.000 euro na jedno zdarzenie.

W celu potwierdzenia zakresu ubezpieczenia wystawiany jest dwujęzyczny certyfikat, który powinien być wożony w każdym samochodzie uczestniczącym w przewozie kabotażowym na terenie Niemiec.

Ubezpieczenia OCP w - JaUbezpieczam.pl

Współpracujemy  z wiodącymi Towarzystwami w sektorze ubezpieczeń,  co daje nam możliwości przygotowania dla Państwa najlepszej oferty ubezpieczenia,  z zakresem i składką odpowiadającą Państwa potrzebom.

Wystarczy zadzwonić lub wysłać e-maila, a my przygotujemy najtańszą ofertę. Wykupując u nas polisę, zapewniacie Państwo sobie bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.


Współpracujemy z:

Nasza działalność opiera się na współpracy z największymi towarzystwami ubezpieczeń na rynku:

 • PZU S.A.
 • STU ERGO HESTIA S.A.
 • GENERALI TU S.A.
 • UNIQA TU S.A.
 • GOTHAER TU S.A.
 • COMPENSA TU S.A. VIG
 • INTERRISK TU S.A. VIG
 • TUiR WARTA S.A.
 • HDI

Kontakt ws ubezpieczenia:

Zadzwoń +48 602 106 486 bądź zkorzystaj z poniższego formularza

imię i nazwisko:
telefon:
mail:
Kontakt

tel. +48 790 500 881
bszymanska@jaubezpieczam.pl

Copytight

2015 © Copyright by Ja Ubezpieczam Bożena Szymańska. Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione.